StickerYeti Privacybeleid

StickerYeti Privacybeleid - Leer hoe wij uw gegevens beveiligen

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft de werkwijzen van B&B Labels en alle aangesloten bedrijven (gezamenlijk "wij", "ons", "onze") met betrekking tot het verzamelen, gebruik, opslag en openbaarmaking van persoonlijke informatie die wij van gebruikers van onze Website ontvangen. Dit beleid vormt een integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden, die door middel van verwijzing is opgenomen. Elke met een term die met een hoofdletter wordt aangeduid, maar niet is gedefinieerd in dit Beleid, heeft de betekenis die is gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

Alle verwijzingen naar "Website" in dit Beleid verwijzen naar onze websites op www.stickeryeti.com

INTRODUCTIE

Wij respecteren en handhaven het individuele recht op privacy en de bescherming van persoonlijke informatie. Wij weten hoe belangrijk het is om uw persoonlijke informatie te beschermen en willen elke klantervaring veilig en beveiligd maken. In overeenstemming met dat doel hebben we dit beleid ontwikkeld, om onze werkwijze over het verzamelen, gebruik en het delen van uw persoonlijke informatie uit te leggen.

In het kader van dit Beleid betekent "persoonlijke informatie" de informatie over een identificeerbaar persoon waaronder, bijvoorbeeld de lengte, geboortedatum, naam, huisadres, telefoonnummer, verzekeringsnummer, geslacht, inkomen en burgerlijke staat vallen. Wij zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of openbaar maken in overeenstemming met dit Beleid, of in overeenstemming met wetten die van toepassing zijn op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie door ons ("Toepasselijke Privacywetten").

Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor de naleving van dit beleid. Hieronder vindt u informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Privacy Officer.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij verzamelen twee soorten informatie via onze website: persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie. De soorten informatie die wij verzamelen is afhankelijk van de aard van uw interactie met ons.

Persoonlijk informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

Uw contactgegevens - bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres;

Uw persoonlijke voorkeuren - bijvoorbeeld taalvoorkeuren en marketing toestemming; en

Uw profielinformatie - bijvoorbeeld foto's die u uploadt en andere informatie die u in uw persoonlijke- of bedrijfsprofiel verstrekt.

Niet-persoonsgebonden informatie: Niet-persoonsgebonden informatie gaat niet over u als individu, bijvoorbeeld: 

Wij kunnen bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, of de verwijzende URL. We kunnen ook klantgegevens verzamelen en samenvatten in een niet-persoonsgebonden totaalbeeld, voor statistische- en onderzoeksdoeleinden.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor verschillende, zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld:

Voor klantenondersteuning, om u helpen met uw vragen of klachten; 

Voor enquêtes, om onze dienstverlening te verbeteren;

Om te informeren over wijzigingen in onze diensten, of over nieuwe diensten die we van tijd tot tijd implementeren;

Om de effectiviteit van onze website en de marketing te meten en verbeteren;

Om de doeltreffendheid van onze website en de marketing te meten en verbeteren; 

Voor het opsporen van- en bescherming bieden tegen fraude en fouten;

Om voorkeuren te volgen en analyseren, voor een beter beeld over uw servicebehoeften en bevoegdheden; en,

Voor andere doeleinden, zoals beschreven in dit beleid.

We beperken het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie, tot datgene wat nodig is onze zakelijke doeleinden behalen. We zullen geen persoonlijke informatie verzamelen, verkopen, distribueren of gebruiken voor andere doeleinden, zonder daar uw toestemming voor te vragen. Dit is in navolging van de wetgeving, of zoals goedgekeurd in de regelgeving voor het gebruik van privé gegevens.

UW CONSENT:

We verzamelen, gebruiken of delen uw persoonlijke informatie alleen als u hierover bent geïnformeerd en toestemming heeft gegeven, behalve wanneer het noodzakelijk is, of als de de regelgeving voor het gebruik van privé gegevens dit toelaat. Wanneer u ervoor kiest om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonlijke informatie zullen gebruiken en mogelijk nader identificeren, op het moment dat wij het binnenkrijgen.

Uitdrukkelijke toestemming: Soms wordt u gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke informatie, door het aanvinken van een vakje geeft u bijvoorbeeld aan, dat u toestemming geeft voor het ontvangen van marketingcommunicatie.

Impliciete toestemming: In andere gevallen wordt impliciete toestemming gegeven voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke informatie, omdat er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze toestemming is gegeven bij het uitvoeren van een handeling, of toen u deze niet uitvoerde. Dit is het geval met redelijk standaard informatie, wanneer u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie verstrekt via formulieren, dan geeft u ons impliciete toestemming om die informatie te gebruiken.

Uw toestemming intrekken: U kunt ons te allen tijde laten weten dat u uw toestemming voor het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wilt intrekken of wijzigen. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van wettelijke en contractuele beperkingen.

INFORMATIE DIE WIJ RECHTSTREEKS VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Hier vindt u nog enkele voorbeelden van de manier waarop wij persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Follow-up en enquêtes: Van tijd tot tijd kunnen we u een follow-up brief sturen om u te bedanken voor uw gebruik van de Website, of we kunnen contact met u opnemen om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent.

We kunnen de online verzamelde contactgegevens gebruiken om af en toe enquêtes en ander klantenonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken zijn geheel vrijwillig en u kunt gemakkelijk weigeren deel te nemen.

Onze website: Onze website kan anoniem doorzocht worden. Echter, om deel te nemen aan bepaalde speciale functies of functies van onze Website, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres of andere informatie. Wij gebruiken deze informatie om uw account aan te maken, contact met u op te nemen en met u te corresponderen over uw account, te reageren op uw vragen en toezicht te houden op de functies van onze Website die u kiest te gebruiken.

Klantenservicecentrum: Wij beheren een elektronisch klantenondersteuningscentrum om uw vragen, zorgen of klachten te accepteren en te behandelen. Wanneer u contact opneemt met ons klantenondersteuningscentrum, kunnen wij om persoonlijke informatie vragen om ons te helpen bij het beantwoorden van uw vraag of om uw identiteit te verifiëren. Als u bijvoorbeeld een wijziging in uw account moet aanbrengen, vragen wij om persoonlijke informatie om te controleren of u de rekeninghouder bent. We kunnen ook uw online of telefonische gesprekken met onze vertegenwoordigers van de klantenservice volgen of opnemen voor trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

INFORMATIE DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN

In sommige gevallen verzamelen wij automatisch bepaalde informatie.

Onze website: wanneer u onze website gebruikt kunnen wij gegevens verzamelen, zoals het InternetProtocol (IP) adres van uw computer, het IP adres van uw Internet Service Provider, de datum en tijd dat u onze website bezocht, het internetadres van de website die u doorlinkte, uw besturingssysteem, uw internetbrowser, de bezochte onderdelen, de gelezen artikelen, de bekeken afbeeldingen en het gedownloade materiaal van de website. Deze informatie wordt gebruikt voor beheer en verbetering van de website.

Cookies: de website maakt gebruik van "cookies", een technologie die een kleine hoeveelheid informatie op de computer van de websitebezoeker installeert, zodat de website toekomstige bezoeken van die computer herkent. Cookies verbeteren het gebruiksgemak van de website. De informatie die cookies verstrekken, wordt gebruikt om u als terugkerende bezoeker van de website te herkennen, zo kunnen wij de onderdelen van de website laten zien die bij uw persoonlijke gebruik aansluiten en tevens het gebruik vereenvoudigen. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren als uw browser dit toestaat, maar dit kan invloed hebben op het gebruik van de website en het verkrijgen van toegang voor bepaalde onderdelen, of het maken van betalingen via de Website.

Informatie over website tracking: we kunnen web beacons of pixeltags gebruiken voor het samenstellen van tracking rapporten, die betrekking hebben op de demografische gegevens van de website gebruikers, patronen in websitebezoek en aankopen via de website. Deze rapporten kunnen wij aan adverteerders en andere partijen verstrekken. Niets van deze tracking informatie kan worden gekoppeld aan de identiteit, of andere persoonlijke informatie van individuele gebruikers. Voor onze eigen onderzoeksdoeleinden kunnen we tracking informatie koppelen aan persoonlijke informatie, die vrijwillig door gebruikers van de website is afgegeven. Zodra een dergelijke connectie is gemaakt, wordt de gelinkte informatie als persoonlijke informatie behandeld en alleen gebruikt en/of openbaar gemaakt in overeenstemming met dit beleid.

Links naar andere websites: onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten, die uitsluitend voor uw gemak en ter informatie worden aangeboden. Wanneer u op een van deze links klikt, bent u in contact met een andere website of internetbron. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor- of aansprakelijkheid en controle over die andere websites of internetbronnen, hun verzameling of het gebruik en het openbaar maken van uw persoonlijke informatie. Wij raden u aan het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u weet hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

AANVULLENDE INFORMATIE

Van tijd tot tijd kunnen wij de informatie die u aan ons geeft aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld informatie om uw adres te valideren, of voor andere informatie die u verstrekte. Dit helpt ons om de correctheid van de verzamelde informatie te behouden, wat ons helpt bij het verlenen van betere service.

OPENBAARMAKING EN DELEN VAN UW INFORMATIE

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden en geven hier ook geen toestemming toe. In de normale gang van zaken kan het echter voorkomen dat wij een deel van uw persoonlijke informatie delen met onze zakenpartners, of met derde partijen die namens ons handelen, of zoals het is toegestaan of vereist door de van kracht zijnde Privacywetgeving.

Dienstverleners:
Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners (bijvoorbeeld webhosting providers, datamanagement providers en/of betalingsverwerkers), om een of meer aspecten van onze bedrijfsvoering te beheren, waar onder andere de verwerking, of verwerking van persoonlijke informatie onder valt. Wanneer we gebruik maken van een extern bedrijf, gebruiken we contractuele, of andere geschikte middelen, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit beleid.

Wanneer u zich registreert voor een gratis dienst en uw creditcard gegevens te verstrekt, zal StickerYeti deze creditcard gegevens gebruiken om goederen en diensten te factureren. Door uw creditcard gegevens aan ons te verstrekken, stemt u toe en geeft u ons authorisatie om deze creditcard gegevens te verstrekken aan betalingsverwerkers en financiële-instellingen die nodig zijn om uw betaling te verwerken.

Om de beschikbaarheid van de Website te vergroten, kunnen sommige van deze activiteiten ertoe leiden dat de door StickerYeti verzamelde, persoonlijke informatie, buiten Zwitserland wordt opgeslagen en als gevolg daarvan kan dergelijke persoonlijke informatie toegankelijk zijn voor wetshandhavings- en regelgevende instanties, in overeenstemming met de toepasselijke wetten van landen buiten Zwitserland.

Informatie die wordt gedeeld tussen onze filialen, dochterondernemingen en divisies:
We kunnen persoonlijke informatie, die we op onze website hebben verzameld delen met- en verdelen onder onze dochterondernemingen, filialen of divisies, voor interne zakelijke doeleinden, in overeenstemming met dit beleid. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat uw informatie enkel gebruikt zal worden zoals overeengekomen in dit Beleid en de door u gemaakte keuzes.

Wettelijke openbaarmaking:
Wij kunnen uw informatie openbaar maken zoals toegestaan of bepaald volgens de wet, wanneer we door een rechtbank, of een andere juridische entiteit bijvoorbeeld worden verplicht, om dergelijke informatie vrij te geven. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat informatie nuttig kan zijn bij het onderzoek naar ongepaste of onwettige activiteiten, kunnen we informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties of andere geschikte onderzoeksinstanties.

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hanteren passende veiligheidsmaatregelen en de huidige beveiligingsstandaarden om uw persoonlijke informatie, die op papier of elektronisch is vastgelegd, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik. Elektronische gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang; we maken gebruik van technologische hulpmiddelen zoals firewalls en wachtwoorden, en we zorgen ervoor dat onze medewerkers worden getraind in het belang van het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Betrouwbare, veilige methoden worden gebruikt, wanneer we persoonlijke informatie vernietigen. Zo gebruiken we momenteel bijvoorbeeld SSL-codering met een 2048 bit RSA-sleutel digitaal certificaat.

VERZOEKEN OM TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Toepasselijke privacywetgeving geeft iedereen het recht op toegang tot en/of het wijzigen van foutieve informatie of weglatingen in zijn of haar persoonlijke gegevens, die wij bewaken of waar wij controle over hebben. Onze Privacy Officer zal de persoon bijstaan bij het verzoek tot toegang, dit bestaat uit:
identificeren van persoonlijke informatie die wij bewaken of waar wij controle over hebben;
en informatie geven over het gebruik, van de persoonlijke informatie die wij beheren.
Wij zullen binnen de gestelde termijn, die in de Toepasselijke Privacywetgeving staat vermeld reageren en zullen dit zo volledig- en correct mogelijk doen. Eventuele correcties van persoonlijke informatie zal direct worden doorgestuurd naar de organisaties die ook over deze informatie beschikken. In bepaalde, uitzonderlijke omstandigheden, hebben wij niet de mogelijkheid om toegang te verlenen tot bepaalde persoonlijke informatie. Om veiligheidsredenen is niet alle persoonlijke informatie toegankelijk, of aan te passen door de Privacy Officer. Als toegang of wijzigingen niet mogelijk zijn, zullen wij de persoon die het verzoek indient binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte stellen van de reden voor de weigering

VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw informatie zolang we het nodig hebben voor legitieme, zakelijke doeleinden en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Persoonlijke informatie die wordt gebruikt voor een beslissing die directe invloed heeft op een persoon, wordt ten minste tot een jaar na een dergelijke beslissing bewaard. We hebben normen voor het bewaren van gegevens, die aan deze parameters voldoen.

ZORGEN OF VRAGEN MET BETREKKING TOT ONZE NALEVING

Vragen of zorgen, met betrekking tot onze naleving van dit beleid, kunnen worden gericht aan de Privacy Officer: support@stickeryeti.com.

Kennisgeving Digitale Millennium Copyright Act:
Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werken zijn gekopieerd, op een manier die een inbreuk maakt op het auteursrecht en toegankelijk is via deze website, dan verzoeken wij u vriendelijk om de medewerker auteursrechten, van StickerYeti op de hoogte te stellen; zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA). Om uw klacht geldig te maken onder de DMCA bepaling, moet u de volgende informatie schriftelijk verstrekken:

Een elektronische- of natte handtekening van een bevoegd persoon, die namens de eigenaar van het auteursrecht mag optreden;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk, waarvan u claimt dat het wordt geschonden;

Identificatie van het materiaal van de claim en waar het zich op de Site bevindt;

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om StickerKid in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een verklaring waarin u te goeder trouw aangeeft, dat het gebruik van het beklaagde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of door de wet; en

Een verklaring op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden. De bovenstaande informatie moet worden ingediend bij support@stickeryeti.com

Wijzigingen:
We kunnen wijzigingen aanbrengen na kennisgeving, zonder de mogelijkheid van inspraak,om juridische- of administratieve redenen, of om een incorrecte verklaring aan te passen